Statistika kaže da u Srbiji svake godine umre oko 55 hiljada ljudi. Prof. dr Dragan Simić, načelnik Kardiologije III Kliničkog centra govori o tome kako se ljudi mogu pobrinuti za sopstveno zdravlje i time popraviti ovu, nimalo lepu, statisku.