USLUGE

Kardiološki pregled


24h Holter EKG-a


Notice: Undefined variable: blog_use_dash in /home/admin/web/kardiolog-drsimic.rs/public_html/wp-content/themes/medicare/medicare/views/post-list-standard.php on line 25
images.jpg

Izuzetno je važna, obzirom da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje, kao što je slučaj tokom pregleda. Ukoliko pacijent oseća poremećaje ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma , Holter ekg-a je neophodan dijagnostički […]Notice: Undefined variable: blog_use_dash in /home/admin/web/kardiolog-drsimic.rs/public_html/wp-content/themes/medicare/medicare/views/post-list-standard.php on line 25
Slike-su-za-kardioloski-pregled-2222.png

EKG monitoring predstavlja EKG u trajanju od 30-45 minuta. Često nam dolaze pacijenti koji se žale na preskakanja srca, ili na ubrzan srčani rad, a da pri tom raniji EKG zapisi nisu pokazali poremećaje srčanog ritma.Notice: Undefined variable: blog_use_dash in /home/admin/web/kardiolog-drsimic.rs/public_html/wp-content/themes/medicare/medicare/views/post-list-standard.php on line 25
Holter-pritiska-22.png

24h Ambulatorni monitoring krvnog pritiska (Holter pritiska) je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa.Notice: Undefined variable: blog_use_dash in /home/admin/web/kardiolog-drsimic.rs/public_html/wp-content/themes/medicare/medicare/views/post-list-standard.php on line 25
Ultrazvuk-srca-33.jpg

  Color Doppler-ehokardiografija (Ultrazvuk srca) Upotrebljava se kardiološka sonda, koja se prislanja na prednji zid grudnog koša zbog čega se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca. Savremeni ultrazvučni aparati koriste i color Doppler tehnike, kojima se precizno utvrdjuje stanje srčanih zalistaka, brzina toka krvi preko njih i daje konačna procena morfološkog i funkcionalnog stanja […]